DG FINANCE

ΝΕΑ

Ποιοι 18άρηδες υποβάλουν φέτος δηλώσεις

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι φέτος όλοι οι νέοι και οι νέες που ενηλικιώθηκαν (έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας) εντός του 2015, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, αρκεί στο όνομα ενός νέου ή μιας νέας που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας το 2015 να έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων της τάξεως μερικών λεπτών του ευρώ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για να θεωρηθεί ότι το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει δική του φορολογική δήλωση! Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και αν ο 18χρονος ή η 18χρονη δεν έχει αποκτήσει κανενός άλλου είδους εισόδημα εντός του 2015 και εξακολουθεί να δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος από τους γονείς! Επιπλέον, ένας νέος ή μια νέα που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούται φέτος να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον: δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπ’ όψιν ως τεκμήριο διαβίωσης (Ι.Χ. αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.) απέκτησε εντός του 2015 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) ίδρυσε εντός του 2015 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του προχώρησε εντός του 2015 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Οι μόνοι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2015 και δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.) που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. από τόκους καταθέσεων)! Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015. Τέλος, για κάθε 18χρονο, είτε πρέπει να υποβάλει δική του φορολογική δήλωση είτε όχι, ισχύει η υποχρέωση λήψης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του ιδίου ή των γονέων του, κατά περίπτωση.   ΠΗΓΗ: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Φορολογικές δηλώσεις 2016: Οι υπόχρεοι και οι εξαιρέσεις

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις 2016 λήγει στις 30 Απριλίου 2016. Βέβαια η προθεσμία αυτή θα εξαρτηθεί από το πότε θα ξεκινήσει η υποβολή στο Taxisnet με στόχο του Υπουργείου Οικονομικών αυτό να γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου. Ποιοι όμως θα είναι φέτος υπόχρεοι υποβολής και ποιοι εξαιρούνται απο την υποχρέωση αυτή Όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς επίσης και τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τα εξής: * Κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει μέχρι και τις 31-12-2015 το 18° έτος της ηλικίας του και έχει αποκτήσει εντός του 2015 έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα υποχρεούται να υποβάλει φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία πρέπει να δηλώσει άπαντα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Αυτό σημαίνει, ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν εισόδημα από τόκους καταθέσεων έστω και 0,01 ευρώ! * Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο οι φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2015 δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι  δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι το 2015 δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια συγγενών ή φίλων. * Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. * Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα ακόμη και για τις υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. * Η Εφορία θα λαμβάνει υπόψη ως τεκμήρια για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογούμενων και τις δαπάνες που κατέβαλαν αυτοί εντός του 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για την αγορά ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, εντόκων γραμματίων, ομολόγων και λοιπών τίτλων, για τη σύσταση επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών. * Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2015 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε3, προκειμένου να προσδιοριστούν τα εισοδήματα αυτά λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα) και μετά να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Τι αλλάζει στα capital controls – Όλη η απόφαση

Νέες αλλαγές, στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλονται στις τραπεζικές συναλλαγές, επιφέρει απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων, ανοίγει ο δρόμος για τις προθεσμιακές καταθέσεις αλλά και για την αποπληρωμή έως του 50% των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Αναλυτικά οι αλλαγές: Απαγορεύεται α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού ή προσθήκη συνδικαιούχου δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID), και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103)». Με την προηγούμενη μορφή που είχε η διάταξη, η απαγόρευση ήταν γενική καθώς το κείμενο ανέφερε: «Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013 (Α’ 103)». Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά και για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν: «η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα». Μέχρι τώρα, επιτρεπόταν το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων μετά την 1η Μαίου 2015 νομικών προσώπων όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος μετά την 1η Μαίου 2015. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τι αλλάζει στα capital controls Επιτρέπεται «η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το, συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο τελευταίο πιστωτικό ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (customer id) προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα. Ο καθορισμός του πιστωτικού ιδρύματος, από το οποίο ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (customer id), γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του. Η ανωτέρω δήλωση κατατίθεται και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα». Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών−σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης. Επιτρέπεται η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα. Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου: α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό, β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και γ) η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή πλήρης λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων των προηγούμενων παραγράφων: Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα. ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές

Στον σκληρό πυρήνα της διαπραγμάτευσης επανέρχονται σήμερα οι συζητήσεις με το κουαρτέτο, καθώς ανοίγει εκ νέου ο φάκελος του ασφαλιστικού και του δημοσιονομικού κενού, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή φόρου ή τέλους στις τραπεζικές συναλλαγές, μέτρο για το οποίο η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών εξέφρασε στο υπουργείο Οικονομικών επιφυλάξεις και επισήμανε τα τεχνικά προβλήματα. Από την πρόοδο που θα υπάρξει σήμερα και στα δύο «μέτωπα» θα εξαρτηθεί εν πολλοίς το αν η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και πριν από το Πάσχα των Καθολικών, ή το νέο ορόσημο θα είναι το Eurogroup της 22ας Απριλίου. Στην προγραμματισμένη για τις 13:30 σήμερα το μεσημέρι συνάντηση για τα δημοσιονομικά, οι δύο πλευρές αναμένεται να εστιάσουν εκ νέου, όχι μόνο στο ύψος του «κενού» -πληροφορίες αναφέρουν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική σκληρή του θέση- αλλά και στα μέτρα που θα επιβληθούν για την κάλυψή του. Ετσι, η ατζέντα θα περιλαμβάνει την εκ νέου συζήτηση για το ύψος του αφορολόγητου και τους συντελεστές της φορολογικής κλίμακας αλλά και τη θέσπιση του φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές. Η τελευταία έχει επανέλθει για τα καλά στο προσκήνιο, καθώς το μέτρο προορίζεται για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού που δημιουργείται μέσα στο 2016 από τη μη επιβολή άλλων μέτρων, που αν και είχαν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2016, τελικώς δεν έχουν προχωρήσει. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι τα έσοδα από τα VLΤs του ΟΠΑΠ αλλά και από την επιβολή του ειδικού τέλους στα τυχερά παιχνίδια του Οργανισμού. Ψηλά στη σημερινή ατζέντα του δημοσιονομικού θα είναι και το θέμα της φορολογικής κλίμακας. Από τη διαπραγμάτευση της Κυριακής διαφάνηκε ότι η απόφαση για τη μείωση της έκπτωσης φόρου (που ισοδυναμεί με αφορολόγητο 9.550 ευρώ) είναι δεδομένη. Από τις δημοσιονομικές ανάγκες θα κριθεί το ποσό της περικοπής. Βίαιη περικοπή της έκπτωσης από τα 2.100 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.500 ευρώ, μπορεί να εξασφαλίσει φορολογικά έσοδα άνω του ενός δισ. ευρώ, καθώς το μέτρο φέρνει επιβάρυνση 600 ευρώ σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με αποδοχές από 7.000 έως 42.000 ευρώ ετησίως. Οι αντιρρήσεις των τραπεζών Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώνουν οι τράπεζες για το σχέδιο της κυβέρνησης να επιβάλει φόρο στις τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές και εγχρήματες. Απαντώντας στις προτάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών διά της προέδρου της Λούκας Κατσέλη απαρίθμησε σε επιστολή της τα προβλήματα που θα δημιουργούσε ο συγκεκριμένος φόρος, κυρίως στην πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά και τη σειρά αδικιών από την πολλαπλή φορολόγηση των ίδιων ποσών, όπως επίσης και τις πρακτικές δυσκολίες υλοποίησης του μέτρου. Είναι ενδεικτικό ότι για την επιβολή του στις συναλλαγές μέσω ΑΤΜs χρειάζεται περίπου ένας μήνας, αλλά για την τροποποίηση, για παράδειγμα, των POS, είναι αναγκαίο διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Το σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε στις τράπεζες, προβλέπει την επιβολή φόρου αντίστοιχου με πέντε τοις χιλίοις στις εγχρήματες συναλλαγές, σε γκισέ και ΑΤΜs, άρα και σε απλές αναλήψεις από λογαριασμούς όπου κατατίθενται συντάξεις και μισθοί, ενώ χαμηλότερη θα είναι η επιβάρυνση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ειδικά για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα δημιουργούνταν αντικίνητρο για τη χρήση τους, αφήνοντας χώρο στη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία υπογραμμίζουν οι τράπεζες, διατυπώνοντας ένα από τα βασικά επιχειρήματα κατά του συγκεκριμένου μέτρου, ενώ για τις συναλλαγές μέσω AΤΜs δημιουργείται ένα κοινωνικό θέμα, αφού, για παράδειγμα, μια εβδομαδιαία ανάληψη των 420 ευρώ θα βαρύνεται με περίπου 2 ευρώ. Οπως επισημαίνουν στη «Ν» τραπεζικά στελέχη, και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα προκληθούν αδικίες μεγάλης έκτασης, αφού η επιβάρυνση θα είναι πολλαπλή για το ίδιο ποσό, για παράδειγμα, όταν κατατίθεται από τον εργοδότη και όταν γίνεται ανάληψη από τον εργαζόμενο, όπως και όταν γίνεται μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό του ίδιου καταθέτη. Η αλυσίδα της επιβάρυνσης μπορεί να επεκτείνεται, καθώς ενδεικτικά το ποσό που καταβάλλεται για την πληρωμή ενός προμηθευτή μπορεί να φορολογηθεί στη συνέχεια κατά την ανάληψη αυτού του ποσού για την πληρωμή άλλων προμηθευτών, την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων, την πληρωμή πελατών, φόρων και το χαράτσι να υπολογίζεται κάθε φορά, σημειώνουν τα ίδια στελέχη. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές μεγάλης αξίας θα υποστούν σημαντική επιβάρυνση, όπως επίσης και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν μεγάλους τζίρους με περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει καμία εξαίρεση, ώστε ο φόρος θα επιβάλλεται ακόμη κι αν η συναλλαγή γίνεται για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή κάποιου άλλου φόρου. Μάλιστα ενώ η Ενωση Τραπεζών πρότεινε να επιβληθεί ο φόρος μόνο στις εγχρήματες συναλλαγές και στις επιταγές, ώστε να διατηρηθεί το κίνητρο πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, η απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνητική αφού κρίθηκε ότι δεν θα ήταν έτσι επαρκές ισοδύναμο. Ελεγχοι σε βάθος 15ετίας Τη δυνατότητα ελέγχου καταθέσεων σε βάθος 15ετίας έναντι 10ετίας που ισχύει σήμερα προωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση, με σκοπό μάλιστα να ολοκληρώνονται οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ταχύτατα, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό προκύπτει από όσα είπε κυβερνητικό στέλεχος, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς και φοροδιαφυγής, που μετείχε της συνάντησης με τους επικεφαλής των δανειστών σχετικά με την πάταξη της διαφθοράς. Σύμφωνα, ειδικότερα, με το εν λόγω στέλεχος, η τεχνική βελτίωση που θα γίνει για την επιτάχυνση του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά μέσα πίεσης προς όσους έχουν αδήλωτες καταθέσεις, για να ενταχθούν στην επικείμενη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων.   ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – 7/4/2016 έως 20/5/2016 Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” – 29/3/2016 έως 17/5/2016 Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 17/3/2016 έως 27/4/2016 Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” – 8/3/2016 έως 15/4/2016

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ξεκινάει με 4 νέα προγράμματα:   1) Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”   -Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων -Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) -Υλικά / Κατασκευές -Εφοδιαστική Αλυσίδα -Ενέργεια -Περιβάλλον -Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ -Υγεία   Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.   2) Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”   3) Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”   Σε ποιους απευθύνεται -Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. -ΚατηγορίαΔικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.   Επιδοτούνται με ποσό από 15.000€ έως και 60.000€   4) Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”   – Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. -Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. -Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων   Επιδοτούνται με  – έως 25.000 ευρώ στην  περίπτωση  ενός  ατόμου  που  ανοίγει ατομική  επιχείρηση.   – έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.   – έως 50.000 ευρώ για  συνεργασίες  τριών  ή  περισσοτέρων  ατόμων.    Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών   Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για συνολικά 12.700 ωφελούμενους.

Έναρξη 23/11/2015 1) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος). α) υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με έως 4950 ευρώ για το μισθοδοτικό τους κόστος β) ελευθεροι επαγγελματίες με έναρξη από 1/1/2014 έως 31/8/2015 μπορούν να επιδοτηθούν με έως 10.000 ευρώ για την δραστηριότητά τους   Έναρξη 8/12/2015 2) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου α) υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με έως 4950 ευρώ για το μισθοδοτικό τους κόστος β) ελευθεροι επαγγελματίες με έναρξη από 1/1/2014 έως 31/8/2015 μπορούν να επιδοτηθούν με έως 10.000 ευρώ για την δραστηριότητά τους   Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο site μας: www.dg-finance.eu  

Υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό στα μισθωτήρια που υποβάλλονται στο TAXIS

[30.10.2015] Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή χθες στις 29.10.2015 περιέχει διάταξη σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του αρ. πρωτοκόλλου του Ενεργειακού πιστοποιητικού.   Αιτιολογική έκθεση Άρθρο  59 – Τροποποιούμενες διατάξεις Με την παράγραφο 3 επιλύεται ένα τεχνικό ζήτημα που σχετίζεται με την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Συγκεκριμένα, συνδέεται η υποχρεωτική διαδικασία διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ κατά τη μίσθωση ακινήτων με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας) η οποία ισχύει μετά την κατάργηση θεώρησης των έντυπων μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ. Επισημαίνεται, ότι η έκδοση ΠΕΑ ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική (άρθρο 12 του ν. 4122/2013), ενώ πριν τη θέσπιση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.». Σχέδιο νόμου Άρθρο 59 Τροποποιούμενες διατάξεις … 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).». Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven

Ισότιμα και οι δύο γονείς θα δικαιούνται άδειας φροντίδας παιδιού

[30.10.2015] Το νομοσχέδιο με ορισμένα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε στη Βουλή χθες 29.10.2015, προβλέπει μεταξύ άλλων και ρύθμιση για την άδεια ανατροφής παιδιού. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, δικαιούχοι – εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της άδειας φροντίδας παιδιού, είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά. β. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισμών εργασίας, για την άδεια φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από το κριτήριο του φύλου. (άρθρο 38) Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 38 Άδεια φροντίδας παιδιού Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν από την Πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπισθεί στην πράξη το έλλειμμα ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζόμενων γονέων και των δύο φύλων ως προς την άδεια φροντίδας παιδιού, για τις οποίες οι συνυπογράφοντες τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κοινωνικοί εταίροι εκλήθησαν να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία, προκειμένου να ικανοποιηθούν και σχετικές αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις πρόκριναν ως δικαιούχο της άδειας φροντίδας παιδιού την εργαζόμενη μητέρα, ενώ η χορήγησή της στον πατέρα, γινόταν υπό προϋποθέσεις και σε πολλές περιπτώσεις ο πατέρας στερούνταν τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμά του ειδικά όταν η μητέρα δεν εργαζόταν. Η προτεινόμενη ρύθμιση βρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/54/ΕΚ, 2010/41/ΕΕ και 2010/18/ΕΕ, όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιεί την ισχύουσα νομοθεσία στο πνεύμα της νομολογίας του ΔΕΕ τροποποιώντας ρυθμίσεις που έχουν απαρχαιωθεί και αντανακλούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για την ανατροφή των παιδιών και την οικογένεια οι οποίες έχουν επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παραβιάζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία και απασχόληση. Παράλληλα βρίσκεται σε αρμονία με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/ 2007.» Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις των αναφερόμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μόνο ως προς τους δικαιούχους της άδειας ανατροφής παιδιού, ως μία μορφή γονικής άδειας με αποδοχές η οποία χορηγείται, εναλλακτικά στους εργαζόμενους γονείς και των δύο φύλων για τις ανάγκες φροντίδας του παιδιού. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το θέμα αυτό δεν θίγονται και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως από το φύλο του γονέα. Διάταξη νόμου Άρθρο 38 Άδεια φροντίδας παιδιού Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993, του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε με την περίπτωση Β’ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α’ 111), του άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005, της περίπτωσης γ’ του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007, του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009  και του άρθρου 2 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή σύμφωνα με τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθμίσεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισμών εργασίας, για την άδεια φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από το κριτήριο του φύλου. Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven