Έναρξη 23/11/2015

1) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος).

α) υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με έως 4950 ευρώ για το μισθοδοτικό τους κόστος

β) ελευθεροι επαγγελματίες με έναρξη από 1/1/2014 έως 31/8/2015 μπορούν να επιδοτηθούν με έως 10.000 ευρώ για την δραστηριότητά τους

 

Έναρξη 8/12/2015

2) Προγράμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης στις Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

α) υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με έως 4950 ευρώ για το μισθοδοτικό τους κόστος

β) ελευθεροι επαγγελματίες με έναρξη από 1/1/2014 έως 31/8/2015 μπορούν να επιδοτηθούν με έως 10.000 ευρώ για την δραστηριότητά τους

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο site μας: www.dg-finance.eu