ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της οικονομίας σε συνάρτηση με την οικονομική κρίση του διέπει την χώρα μας έχει μεταλλάξει κατά πολύ τις συνήθειες του κόσμου αλλά και τις ανάγκες της αγοράς. Με την ανεργία να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 25% στο σύνολο και το 55% στους νέους όλοι ψάχνουν εναλλακτικές μεθόδους απασχόλησης αλλά και δραστηριοποίησης. Με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις αυξανόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που καθιστούν αδύνατη την παρακολούθησή τους από τον ίδιο τον επιτηδευματία (ακόμα και στην περίπτωση Ελεύθερων Επαγγελματιών ή απασχολούμενων με μπλοκάκι), το γραφείο μας και προσωπικά ο Δημήτριος Γιάννης βρίσκεται στο πλευρό κάθε πελάτη αλλά και ενδιαφερόμενου για προσφορά ποιοτικών λογιστικών υπηρεσιών. Βασικό στόχο αποτελεί η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πελατών ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις υπερφορολόγησης, αδικιών, λαθών και παραλείψεων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρέχονται υπηρεσίες σύστασης νέων επιχειρήσεων και ανάπτυξης υφιστάμενων εταιρειών με αναζήτηση ευέλικτων μέσων χρηματοδότησης

Learn More

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)

Το γραφείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ορθή τήρηση των βιβλίων της επιχείρησής σας.

Learn More

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την συμπλήρωση και υποβολή παντός είδους φορολογικών δηλώσεων ( Ε1, Ε2, Ε3, Θέρμανσης, Α21, ΜΥΦ, κτλ).

Learn More

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ

Το γραφείο μπορεί να προσφέρει συμβουλευτική και καθοδήγηση σε πλειάδα οικονομικών θεμάτων (χρηματοδοτικά προγράμματα – ΕΣΠΑ, ανάπτυξη επιχείρησης, ανάλυση κέντρων κόστους και προτάσεις μείωσης τους, κτλ)

Learn More

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στο site μας σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας (Ισολογισμός, κτλ)

Learn More

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και υποβολή του κυκλώματος μισθοδοσίας της εταιρείας σας με συνέπεια και οργάνωση.

Learn More

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ελεγκτικές μας υπηρεσίες παρέχουν προστιθέμενη αξία καθώς λειτουργούν ως σημείο εκκίνησης για την αναγνώριση φορολογικών, διοικητικών και ανταγωνιστικών ευκαιριών

Learn More

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φορολογικές Υπηρεσίες σε Έλληνες φορολογούμενους – κατοίκους εξωτερικού

Learn More