ΠΡΟΦΙΛ

CEO ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δημήτριος Χ. Γιάννης

Οικονομολόγος Bsc – Λογιστής Α’ Τάξης

Τομέας Οικονομική των Επιχειρήσεων

Απόφοιτος 2009

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων MSc

Απόφοιτος 2014

Τμήμα κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση τον Τουρισμό από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Έχει δραστηριοποιηθεί κατά κόρον σε επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου τόσο ως εσωτερικός λογιστής όσο και ως εξωτερικός συνεργάτης με μεγάλη επιτυχία τόσο στον έλεγχο των δαπανών όσο και σε επενδυτικά χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κτλ.).

Προσφερόμενες Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες Προς Επιτηδευματίες

Επικοινωνία

elGreek