ΙΔΙΩΤΕΣ

Η φορολογία των εισοδημάτων έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης καθώς το κράτος έχει βάλει ποσοτικούς στόχους και όχι ποιοτικούς για τα έσοδά του.

Επιπλέον οι φορολογικές παράμετροι που πρέπει να λάβει ακόμα και ένας μισθωτός κατά την συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του είναι τόσες που καθιστούν αδύνατη την αποφυγή λαθών με αποτέλεσμα την άδικη υπερφορολόγηση του.

Η μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών έχει οδηγήσει πολλούς στην φορολογία βάσει τεκμηρίων και όχι βάσει του πραγματικού εισοδήματος, γεγονός που οδηγεί στην υπέρογκη φορολογία των χαμηλόμισθων με φαινόμενα όπου ακόμα και με εισοδήματα κάτω των 5.000,00 ευρώ να προκύπτουν αβάσταχτοι φόροι και υποχρεώσεις για τον φορολογούμενο.

Με στόχο να είμαστε δίπλα στον φορολογούμενο το γραφείο προσφέρει εξαιρετικά προσιτά πακέτα προς ιδιώτες για την συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεών τους.

– Ε1 Φορολογική Δήλωση: έλεγχος, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου  από 50 ευρώ

– Ε9 Δήλωση Ακινήτων: έλεγχος, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου  από 35 ευρώ

– Α21 Δήλωση επιδόματος τέκνων: έλεγχος, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου  από 25 ευρώ

– Λοιπές δηλώσεις: έλεγχος, συμπλήρωση και υποβολή εντύπου  από 20 ευρώ

elGreek