ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)

We provide a wide range of services in the legal, property, financial and insurance market. Always working closely with our clients

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά)

Το γραφείο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ορθή τήρηση των βιβλίων της επιχείρησής σας.

elGreek