ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

We provide a wide range of services in the legal, property, financial and insurance market. Always working closely with our clients

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και υποβολή του κυκλώματος μισθοδοσίας της εταιρείας σας με συνέπεια και οργάνωση.

 

Το γραφείο μπορεί να αναλάβει με υπευθυνότητα και εγκυρότητα την παρακολούθηση και διεκπεραίωση της μηνιαίας μισθοδοσίας της επιχείρησής σας. Αφήνοντας σε εμάς αυτήν την διαδικασία μπορείτε να ασχοληθείτε με την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας σας με τουλάχιστον ένα βάρος λιγότερο.

Το γραφείο αναλαμβάνοντας αυτήν την ευθύνη της επιχείρησής σας δεσμεύεται στην εύρυθμη λειτουργία όλου του κυκλώματος αλλά και στην έγκαιρη και έγκυρη υποβολής της προς την διοίκηση της εταιρείας για τελική έγκριση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 4μηνιαίων αναφορών με ανάλυση των κέντρων κόστους άνα τμήμα και προτάσεις για ορθότερη λειτουργία και μείωση του εργατικού κόστους.

elGreek