ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

We provide a wide range of services in the legal, property, financial and insurance market. Always working closely with our clients

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στο site μας σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας σας (Ισολογισμός, κτλ)

 

Παρά το γεγονός ότι η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εταιρείων έχει περιοριστεί μόνο ως προς το ΓΕΜΗ από 1/1/2015, προσδίδει προστιθέμενη αξία η ύπαρξή τους και στο διαδίκτυο που ευρέως χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Μεγάλο ποσοστό των συνεργασιών αλλά και των εξαγωγών της χώρας μας εξαρτάται από τα οικονομικά στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων και την σιγουριά που αυτά προσδίδουν ώστε να τις εντοπίσουν εταιρείες του εξωτερικού για διερεύνηση πιθανής συνεργασίας.

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό τα οικονομικά σας στοιχεία να είναι διαθέσιμα σε όποιον ενδιαφέρεται να βρει πληροφορίες για την επιχείρησή σας για να αξιολογήση πιθανή συνεργασία. Μια τέτοια κίνηση δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και ταυτόχρονα της κερδοφορίας σας.

Ο ιστότοπός μας σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσετε και να δημοσιεύσετε τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησής σας σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος, προβάλλοντας ταυτόχρονα και το προφίλ της εταιρείας σας στο διαδίκτυο δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους να σας εντοπίσουν.

elGreek